VA-försörjning

Bydalens dalgång


Två etapper med pumpstationer. Sammanlagt cirka sex kilometer VA-ledningar. 
Beställare: Åre Kommun 
År: Startades 2017 och klart 2019 
Plats: Bydalens Dalgång 
bydalen-2017120170816_14415320180207_13214620180307_124242