Våra områden

Grunden i allt vårt arbete utgår från markentreprenad och spannet i vår verksamhet är allt från små, kostnadseffektiva projekt till stora miljonprojekt. Våra kunder varierar från privatpersoner till stat med allt däremellan.
 
Alla medarbetare hos HP Mark AB har en gedigen erfarenhet och en hög kompetens, vilket gör att vi inte går i några fallgropar eller missar något när vi utför våra jobb. Vi har ställts emot alla olika utmaningar, vilket gör att vi har rutinen att hantera de problem som kan uppstå i och med en entreprenad. Det viktigaste för oss är att vi är väldigt bra på det vi gör så att du som kund alltid blir 100 procent nöjd med den färdiga produkten.
 
Vi lägger stor vikt vid att varje del av processen sker med en stor skicklighet, så att allt från A till Ö sköts effektivt och utförs på bästa möjliga sätt. I allt vi gör är vi väldigt grundliga och noggranna för att kunna hålla den höga kvalitet vi vill erbjuda. Allt arbete vi utför för dig som kund har ett säkerhetstänk där inga risker tas i onödan.
 
Om du har några funderingar eller är intresserad av våra tjänster får du gärna höra av dig till oss.

Vi utför:

  • VA-jobb. Vi förser områden med vatten och avlopp för kommuner främst.
  • Bostadsområden. Från kalhygge till färdigt bostadsområden hand i hand med de som bygger husen.
  • Gator och rondeller. Våra främsta kunder är Trafikverket och kommuner då vi gör gator inuti städer och alla möjliga olika rondeller.
  • Dräneringar. Vi dränerar hus, allt från små till stora villor.
  • Köpcentrum. Från mindre till väldigt stora mångmiljonprojekt, vi gjorde vårt första köpcentrum under tidigt 10-tal.