Rondell

Arkivvägen


Östersunds kanske vackraste rondell utförde vi 2015. 
Beställare: Östersunds kommun 
År: Klar 2015 
Plats: Arkivvägen, Östersund
2012-rondell-arkivvagen